EL toetused

Projekti kirjeldus: Viru Kliima OÜ tegeleb peamiselt erinevate kütte- jahutus- ja ventilatsiooniseadmete paigaldamise osutamisega. Lisandväärtust annavad ventilatsiooni- ja küttelahenduste projekteerimine, omanikujärelevalve, seadmete automaatika paigaldamine ning elektri- ja sanitaartehnilised tööd. Projekti eesmärgiks on alustada nimetatud teenuste pakkumisega. Projekti tulemusena on: 1) soetatud teenuse osutamiseks vajalik põhivara; 2) alustatud tootmisega; 3) loodud 2 töökohta; 4) saavutatud planeeritud majandustulemused.

Projekti kaasrahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse summa oli 15000 eurot.

 

TOP